PODGiK

 
Rozmiar tekstu:
A+
A-
Reset
 

Oddziały

Narady koordynacyjne

2007-11-26

1. Naradom Koordynacyjnym przewodniczy z upoważnienia Starosty Powiatu Białostockiego:

 • Główny Specjalista Referatu Geodezji, Ewidencji Gruntów i Budynków w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości – Anna Kurzynka, tel. 85 7439-411 p. 61.

2. Obsługa techniczna Narad Koordynacyjnych:

 • Starszy Specjalista Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku  - Edyta Matusiecka
 • Specjalista Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku - Barbara Półtorak  tel. 85 7439-424 p. 53, e-mail: NARADAKURZ@wp.pl.
Czytaj całość
 

Dział ewidencji gruntów i budynków

2007-11-06
Podstawowe zadania Działu  Ewidencji Gruntów i Budynków:
Wybrana grafika
 1. Utrzymywanie systemu informatycznego obsługującego bazy danych  ewidencyjnych w ciągłej gotowości operacyjnej;
 2. Utrzymywanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi;
 3. Archiwizacja danych ewidencyjnych
 4. udostępnianie danych ewidencyjnych
 1. Ochrona danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem;
 2. Okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych;

Czytaj całość
 

Kontrola opracowań geodezyjnych

2007-11-27


Kontroli technicznej przedłożonej dokumentacji dokonują inspektorzy – pracownicy  Starostwa Powiatowego w Białymstoku Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości 
 

 • Barbara DĄBROWSKA
 • Grażyna JABŁONOWSKA
 • Jarosław KAPICA
 •  pok. 52  tel. 85 – 7439 437

 Wybrana grafika

 

Czytaj całość
 

Filia PODGiK w Łapach

2007-12-03
FILIA  PODGiK  w  ŁAPACH  ul. Bohaterów Westerplatte 8

Wybrana grafika  Wybrana grafika

Imię i Nazwisko
Stanowisko
Telefon
 • Andrzej PIEKUT
Specjalista – dział obsługi interesantów
085 715 23 82
 • Urszula WISZNIEWSKA
Specjalista - dział techn. obsługi ewid. gr. i bud.
085 715 23 82
 • Artur HRYNIEWICZ
Specjalista – dział obsługi interesantów
 - dział techn. obsługi ewid. gr. i bud.
085 715 23 82
 

Kontakt

Czytaj dalej