PODGiK

 
Rozmiar tekstu:
A+
A-
Reset
 

Oddziały

Narady koordynacyjne

2007-11-26
1. Przewodnicząca  ZUDP: Anna KURZYNKA - tel. 85 7439411 p. 61

2. Obsługa techniczna ZUDP: Edyta MATUSIECKA, Barbara PÓŁTORAK - 85 7439424 p. 53

3. Czas pracy ZUDP:
a) Posiedzenie Zespołu:
 • Białystok ul. Mickiewicza 3 p. 60, środa godz.10.00 (z wyłączeniem dni świątecznych przypadających w ten dzień).
b) Prowadzenie konsultacji:
 • Białystok ul. Mickiewicza 3, poniedziałek i piątek w godzinach pracy PODGiK p.53, środa od godz. 13 p. 61.
c) Przyjmowanie wniosków do uzgodnienia:
 • Białystok ul. Mickiewicza 3 p.53, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy PODGiK.
d) Wydawanie uzgodnionej dokumentacji:
 • Białystok ul. Mickiewicza 3 p. 53 od piątku w godzinach pracy PODGiK.
Czytaj całość
 

Dział ewidencji gruntów i budynków

2007-11-06
Podstawowe zadania Działu  Ewidencji Gruntów i Budynków:
Wybrana grafika
 1. Utrzymywanie systemu informatycznego obsługującego bazy danych  ewidencyjnych w ciągłej gotowości operacyjnej;
 2. Utrzymywanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi;
 3. Archiwizacja danych ewidencyjnych
 4. udostępnianie danych ewidencyjnych
 1. Ochrona danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem;
 2. Okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych;

Czytaj całość
 

Kontrola opracowań geodezyjnych

2007-11-27


Kontroli technicznej przedłożonej dokumentacji dokonują inspektorzy – pracownicy  Starostwa Powiatowego w Białymstoku Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości 
 

 • Barbara DĄBROWSKA
 • Grażyna JABŁONOWSKA
 • Jarosław KAPICA
 •  pok. 52  tel. 85 – 7439 437

 Wybrana grafika

 

Czytaj całość
 

Filia PODGiK w Łapach

2007-12-03
FILIA  PODGiK  w  ŁAPACH  ul. Bohaterów Westerplatte 8

Wybrana grafika  Wybrana grafika

Imię i Nazwisko
Stanowisko
Telefon
 • Andrzej PIEKUT
Specjalista – dział obsługi interesantów
085 715 23 82
 • Urszula WISZNIEWSKA
Specjalista - dział techn. obsługi ewid. gr. i bud.
085 715 23 82
 • Artur HRYNIEWICZ
Specjalista – dział obsługi interesantów
 - dział techn. obsługi ewid. gr. i bud.
085 715 23 82
 

Kontakt

Czytaj dalej